foto

Gospodarka odpadami

dodano: 2018-06-12 08:43:04

Podmiotem odbierającym odpady komunalne z terenu gminy Ińsko jest:

 

Remondis Szczecin Sp. z o.o

ul. Janiny Smoleńskiej ps. „Jachna” 35

71-005 Szczecin

TEL + 48 91 4310801

FAX + 48 91 4310855

www: www.remondis-szczecin.pl

e-mail: szczecin@remondis.pl

 

Miejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

 

  • Zakład Zagospodarowania Odpadów

Stargard Sp. z o.o.

ul. Bolesława IV 15

73-110 Stargard (składowisko w Łęczycy)

  • Remondis Szczecin Sp. z o.o.

ul. Janiny Smoleńskiej ps. „Jachna” 35

71-005 Szczecin

 

Gminny Punkt Zbiórki Odpadów – GPZO

Prowadzący:

Remondis Szczecin Sp. z o.o

ul. Janiny Smoleńskiej ps. „Jachna” 35

71-005 Szczecin

TEL + 48 91 4310801

FAX + 48 91 4310855

www: www.remondis-szczecin.pl

e-mail: szczecin@remondis.pl

Adres GPZO:

Ińsko, ul. Bohaterów Warszawy 22

czynny: poniedziałek, środa w godz. 10:00 – 16:00

  sobota w godz. 10:00 – 14:00

 

Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (zsee)

 

  • REMONDIS Szczecin Sp. z o.o.

ul. J. Smoleńskiej ps. „Jachna” 35

71-005 Szczecin

TEL + 48 91 4310801

FAX + 48 91 4310855

www: www.remondis-szczecin.pl

e-mail: szczecin@remondis.pl
 

Adres punktu zbierającego (zsee)

  • GPZO ul. Bohaterów Warszawy 22 w Ińsku
  • Mobilna zbiórka odpadów raz w roku