foto

Infrastruktura turystyczno - rekreacyjna

dodano: 2018-07-11 13:28:23

Gmina Ińsko realizuje projekt o nazwie: „Utworzenie i doposażenie publicznej infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej na obszarze gminy Ińsko” polegający na utworzeniu i doposażeniu publicznej infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej na obszarze gminy Ińsko w postaci: budowy siłowni plenerowej na jeziorem w Ińsku przy ul. Spacerowa (plaża miejska) dz. nr geod, 372/2 z montażem urządzeń do ćwiczeń na wolnym powietrzu oraz doposażenie placów zabaw w miejscowościach Ciemnik, Czertyń, Miałka, Storkowo, Studnica i Ścienne w urządzenia placu zabaw i elementy siłowni zewnętrznych (urządzenia fitnes).

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020.

Umowa dofinansowania zawarta z Województwem Zachodniopomorskim nr 00029-6523.2-SW1610079/17/18  z dnia 16.02.2018 r.

Całkowity koszt realizacji  projektu – 155.548,84 zł.

Wartość dofinansowania – 110.000,00 zł.

Planowany termin zakończenia realizacji – czerwiec 2018 r.

Galeria zdjęć