foto

Infrastruktura turystyczna

dodano: 2017-12-13 16:45:14

Gmina Ińsko jest partnerem projektu, wnosząc swój wkład własny w postaci dokumentacji projektowej wartej ponad 140 tys. zł

Na terenie Gminy Ińsko zostaną wybudowane

Wieża widokowa

Pomost

oraz mała infrastruktura rekreacyjna, która zostanie umieszczona w ciągu pieszo-rowerowym - Park w Ińsku

Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego

w celu zmniejszenia antropopresji – II etap

loga 2 popr

Oś priorytetowa: Naturalne otoczenie.
Działanie 4.6 – Wsparcie infrastrukturalnych form ochrony przyrody i krajobrazu.
Główny cel: Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami. Priorytet Inwestycyjny: 6d Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000” i zieloną infrastrukturę.
Cel szczegółowy RPO WZ 20142020: Wzmocnione mechanizmy ochrony przyrody.

W ramach projektu zaplanowano do realizacji:

  1. Budowę dużej infrastruktury turystycznej wymagającej uzyskania pozwolenia na budowę: wieże (5szt.) i platformy (2szt.) widokowe, pomosty (3szt.) oraz wiaty ogniskowe (9szt.).
  2. Posadowienie małej infrastruktury turystycznej wymagającej uzyskania braku sprzeciwu od organu nadzorującego (Starostwa Powiatowe), procedura zgłoszeniowa. Zaplanowano do posadowienia ponad 2000 elementów infrastrukturalnych, w tym: wiaty, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, ławy, stoły, ławo-stoły, tablice i elementy edukacyjne oraz tablice urzędowe – zakończenie oznakowywania granic PK.
  3. Działania promocyjne polegające na wydrukowaniu map parków z zaznaczonymi miejscami inwestycyjnymi. Organizacja warsztatów i konferencji promującej projekt.

Lokalizacja projektu:

Ze względu na wytyczne RPO dotyczące obszarów działań konkursu, do współrealizacji projektu ZPKWZ zaprosiło wszystkie Gminy i Nadleśnictwa, zarządzające gruntami parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego. Umowę partnerską podpisało
32 Partnerów, w tym Nadleśnictwa: Chojna, Czaplinek, Dobrzany, Mieszkowice, Połczyn, Gryfino, Kliniska, Barlinek, Choszczno, Łobez oraz Gminy: Barlinek, Barwice, Boleszkowice, Borne Sulinowo, Cedynia, Chociwel, Chojna, Czaplinek, Dobrzany, Ińsko, Kobylanka, Mieszkowice, Moryń, Nowogródek Pomorski, Ostrowice, Pełczyce, Połczyn-Zdrój, Stare Czarnowo, Miasto Szczecin, Trzcińsko-Zdrój, Węgorzyno, Złocieniec.