foto

Ośrodek Kultury

dodano: 2020-09-09 15:28:44

 

Podobny obraz

Ińskie Centrum Kultury zrealizowało projekt pn.:

„Modernizacja budynku Ińskiego Centrum Kultury wraz z zakupem wyposażenia”

Dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Projekt polegał na modernizacji kotłowni z paliwa stałego na paliwo gazowe, remoncie toalet, wymiana pokrycia dachu, remont części elewacji budynku ICK oraz zakupie wyposażenia tj. rzutnika multimedialnego oraz komputerów.

Przyznane dofinansowanie 100 000 zł

Wkład własny 18 138,53 zł

 

IŃSKIE CENTRUM KULTURY W IŃSKU

ul. Przybrzeżna 1

73-140 Ińsko

tel. 091 5623 084

e-mail: inskiecentrum@gmail.com

Ośrodek Kultury czynny od wtorku do soboty 

w godzinach 12:00-20:00

- zajęcia pozalekcyjne

- bezpłatny internet

- internet bezprzewodowy

- gry edukacyjne

- szachy, warcaby

- tenis stołowy

Dyrektor ICK:

Joanna Macioszek

 

STRONA FACEBOOK - KLIKNIJ TUTAJ