foto

Kontakty alarmowe

dodano: 2018-08-02 20:27:06

Posterunek Policji w Ińsku
ul. Armii Krajowej 18

tel. 91 48 13 594
fax. 91 48 13 647

Kierownik Posterunku Policji w Ińsku:
st. asp. Krzysztof POZORSKI , tel. 091/48 13 594, kom.: 667 094 220

Rejon służbowy nr 1 Posterunku Policji w Ińsku:
sierż. szt. Monika KUŹMICKA , tel. 091/48 13 594, kom.: 571 323 924

Rejon obejmuje miejscowość Ińsko - z ulicami: Bohaterów Warszawy, Armii Krajowej, Orkana, Broniewskiego, Zielona, Polna, Zamkowa, Piekarska, Kolejowa, Poznańska, Bydgoska, Osiedle, Stadnicka, Sienkiewicza, Łąkowa, Żeromskiego, Piękna, Przybrzeżna, Szewska, Rybacka, Przeskok, Zwycięzców, Spółdzielcza, Staromiejska, Krzywa, Młynarska, Poprzeczna, Witosa, Orzechowa, Lipowa, Kasztanowa, Platanowa, Jesionowa, Klonowa, Brzozowa, Aleja Spacerowa, Aleja Słoneczna, Aleja Leśna.

Rejon służbowy nr 2 Posterunku Policji w Ińsku:
asp. Krzysztof MACIEJEWSKI, tel. 091/48 13 594, kom.: 571 323 918

Rejon obejmuje miejscowości gminę Ińsko - Storkowo, Linówko, Miałka, Powalice, Waliszewo, Granica, Studnica, Ścienne, Wierzchucice, Ciemnik, Czertyń, Gronówko.

Awarie Sieci Wodociągowo Kanalizacyjnej

- PUWiS Nowogard – 39 20 711, 784 000 440

- Oczyszczalnia Ścieków w Ińsku – 91 5623 – 230

 

Zakład Gazowniczy

- Zakład gazowniczy w Koszalinie – 91 34 84 186

- Rejon Dystrybucji Gazu Drawsko Pom.  – 94 36 32 243

 

Utrzymanie Cmentarzy w Gminie Ińsko

- Zakład Usług Budowlanych i Komunalnych w Ińsku – 605 082 292

 

Utrzymanie Placów Zabaw

- Urząd Gminy i Miasta w Ińsku  – 91 5621-016

 

Awarie dotyczące OŚWIETLENIA ULICZNEGO – telefon alarmowy w dni wolne od pracy bądź w godzinach nocnych - 991

BOK Goleniów - 91 8134509

     W dni powszednie:

       Urząd Gminy i Miasta w Ińsku

poniedziałek –7:30 – 17:00

od wtorku do czwartku – 7:30 – 15:30

piątek – 7:30 – 14:00

 

Biuro nr 2 parter

91 5621 – 022

idytyniak@insko.pl

Sekretariat

91 5623-025

urzad@insko.pl

 

BRAK PRĄDU  – nie związany z brakiem oświetlenia ulicznego – Zgłoszenia o awariach przyjmowane są przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia pod bezpłatnym numerem telefonu – 991

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG

DROGI WOJEWÓDZKIE

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich Rejon Dróg w Stargardzie

Tel. 91 562-40-66

Tel.  602400262

DROGI POWIATOWE

Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie

Tel.  726319984

DROGI GMINNE

Zakład Usług Budowlanych i Komunalnych w Ińsku

Tel. 605082292

Zakład Usług Leśnych Studnica

Tel. 500031815

Przypomina się właścicielom nieruchomości, użytkownikom wieczystym i zarządcom nieruchomości o obowiązku uprzątnięcia, błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości ( obowiązek ten wynika z art.5 ust 4 pkt. 2 Ustawy z dnia 13.09.1996 r.  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)

 

Służby

Numery telefonów

NUMER ALARMOWY Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO

112

Pogotowie Ratunkowe

999

Straż Pożarna

998

Policja

997

Posterunek Policji w Ińsku

91 4813594,

Pogotowie Energetyczne

991