foto

Historia ILF

dodano: 2016-01-14 10:39:40

IŃSKIE LATO FILMOWE to jedna z najstarszych cyklicznych imprez filmowych w Polsce, propagująca filmy o wysokich wartościach artystycznych.
Inicjatorami imprezy byli Bohdan Kowalski - ówczesny powiatowy kierownik wydziału kultury, Doland Paszkiewicz - aktywny działacz DKF "Kontrasty" w Szczecinie oraz Kazimierz Dec - kierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Ińsku.

 

I IŃSKIE LATO FILMOWE

I Ińskie Lato Filmowe miało profil komediowy i odbyło się od 5 VIII do 19 VIII 1973 r.
Jego organizatorami byli: Wojewódzki Zarząd Kin w Szczecinie, Stargardzkie Towarzystwo Kultury (w jego ramach działała sekcja filmowa) oraz oczywiście Urząd Miasta i Gminy w Ińsku. Przygotowywano je nieco pośpiesznie, niektóre cele i możliwości programu kształtowały się w ostatniej chwili. Plastyk Stargardzkiego Domu Kultury Norbert Rekowski zaprojektował okolicznościowy (jak do tej pory jedyny) proporczyk z wizerunkiem Ch. Chaplina.
Wydrukowano odpowiednie afisze z programem zawierającym nie tylko nazwiska reżyserów i aktorów, ale także bardzo krótkie informacje o filmach. Uczestnikami imprezy byli działacze dyskusyjnych klubów filmowych i ruch studyjnego z województwa szczecińskiego oraz wczasowicze. Frekwencja na projekcjach wynosiła około 60%. Na I ILF przyjechała p. Maria Kornatowska – krytyk filmowy oraz wykładowca Wyższej Szkoły Filmowej i Teatralnej w Łodzi.

 

 

II IŃSKIE LATO FILMOWE


Trwało od 3 do 18 sierpnia 1974r. Organizatorzy pozostali ci sami. Wzbogacono natomiast program filmowy. Obejmował on jak poprzedni przegląd komedii, nowością natomiast było wprowadzenie sensów studyjnych. W seminariach, spotkaniach i dyskusjach uczestniczyła tak jak w poprzednim roku p. Maria Kornatowska oraz krytyk filmowy Wojciech Wierzewski.

 

 

III IŃSKIE LATO FILMOWE


Do organizatorów III Ińskiego Lata Filmowego, które trwało od 2 do 17 sierpnia 1975r. dołączył ZW Związku Młodzieży  Socjalistycznej  w Szczecinie  oraz oficjalnie DKF „Kontrasty” z tego miasta. Program filmowy  został znowu poszerzony  i wyglądał następująco: nowe filmy polskie  w tym filmy premierowe, komedie z Busterem Keatonem, filmy studyjne.
W ILF  uczestniczyło ok. 60 osób z Rady Artystycznej Kin Studyjnych z woj. szczecińskiego, dyskusyjnych klubów filmowych oraz aktyw ZMS z całego kraju zaangażowany w akcje „Z filmem na ty”. Gośćmi byli: reżyser – Grzegorz Królikiewicz, a z krytyków- Maria Kornatowska, Andrzej Werner, Adam Horoszczak, Janusz Skwara i Jerzy  Eljasiak.  Seminaria, spotkania i dyskusje dotyczyły pokazywanych filmów i kinematografii narodowych. Odbywały się one głównie w sali Urzędu Miejskiego, bowiem Dom Kultury był w remoncie.

 

 

IŃSKIE LATO FILMOWE  1976r.


W 1976r. nie było imprezy z akredytowanymi uczestnikami, seminariami i dyskusjami. Kino „Morena” w Ińsku wyświetlało jednak dla wczasowiczów i mieszkańców miasteczka komedie polskie i zagraniczne. Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury zorganizowali nawet dla publiczności plebiscyt na najlepszy film komediowy. Funkcjonowała również nazwa Ińskie Lato Filmowe, jednak bez stosownej liczby. Żadne szczegółowe dokumenty na temat repertuaru i plebiscytu, niestety, nie zachowały się.

 

 

IV IŃSKIE LATO FILMOWE 7-20 VIII 1977 r.


Organizatorzy: Okręgowe Przedsiębiorstwo Rozpowszechniania Filmów w Szczecinie, Socjalistyczny Związek Studentów Polskich w Szczecinie, DKF „Kontrasty” w Szczecinie, Urząd Miasta i Gminy w Ińsku
Program filmowy: współczesne i archiwalne komedie, premiery filmów polskich, zestaw filmów studyjnych, zestaw filmowy Koła Młodych SFP i Warsztatu Formy Filmowej, działającego  przy  Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi.
Gośćmi imprezy byli: reżyserzy Grzegorz Królikiewicz oraz Józef Robakowski, z aktorów – Małgorzata Potocka i Franciszek Trzeciak,  Filmotekę Narodową reprezentował  Michał Walas.

 

 

V IŃSKIE LATO FILMOWE

 1-14 VIII 1978 r.
Organizatorzy: Okręgowe Przedsiębiorstwo Rozpowszechniania Filmów w Szczecinie, Socjalistyczny Związek Studentów Polskich w Szczecinie, DKF „Kontrasty” w Szczecinie, ZW ZSMP w Szczecinie, Urząd Miasta i Gminy w Ińsku
Program filmowy: przegląd komedii współczesnej, komedie archiwalne,  pokaz filmów studyjnych.
V Ińskie Lato Filmowe miało również swoje ciekawostki. Jego inauguracja zbiegła się w czasie ze ślubem kierownika miejscowego gminnego Ośrodka Kultury  Kazimierza Deca. W przyjęciu weselnym, które odbywało się w restauracji „Srebrna Rybka”, uczestniczyła część organizatorów i goście imprezy m.in. Maria Kornatowska.

 

 

VI IŃSKIE LATO FILMOWE

  2-14 VIII 1979 r.
Do organizatorów VI  Ińskiego Lata Filmowego dołączyła oficjalnie Filmoteka Narodowa, chociaż już niemal od początku imprezy, korzystano z jej archiwalnych zasobów.
Program filmowy:  przegląd dawnych i nowych komedii, pokaz krótkometrażówek, 
pokaz filmów studyjnych, pokaz filmów polskich
Uczestnikami imprezy byli członkowie DKF ze Szczecina, Warszawy, Wrocławia, Krakowa, Zielonej Góry oraz grupa młodzieży z DKF X Muza z Poznania. Razem ok.70  osób, łącznie z zaproszonymi gośćmi. Przybyli reżyserzy: Jerzy Hoffman, Juliusz Janicki i Tomasz Lengren oraz dziennikarze filmowi: Bogdan Zagroba(„Film”), Andrzej Lipiński(„Ekran”) i Marek Pawlikowski(„Kultura”).

 

 

VII IŃSKIE LATO FILMOWE 14-27 VIII 1980 r.


Organizatorzy ILF pozostali ci sami, co w ubiegłym roku.
Program filmowy: polskie filmy premierowe, najwybitniejsze premiery światowe,  znane komedie produkcji amerykańskiej, francuskiej, radzieckiej, RFN i krajów skandynawskich, zestaw filmów archiwalnych z Flipem i Flapem.
Uczestnikami VII ILF byli członkowie DKF ze Szczecina („Kontrasty”, „Stoczniowiec”, „Police”), Gryfina („Dolna Odra”), Kostrzyna, Poznania (DKF „X Muza” – już po raz trzeci) oraz miłośnicy filmu z Warszawy, Krakowa, Wrocławia. Razem ok. 60 osób. W tym roku Ińsko odwiedzili reżyserzy: Janusz Kidawa, Tadeusz Junak, Piotr Szulkim, Andrzej Jurga; krytycy: Zygmunt Machwitz, Andrzej  Lipiński, Janusz Skwara, Marek Pawlukiewicz.

 

 

VIII IŃSKIE LATO FILMOWE 1-14 VIII 1981r.


Organizatorzy ci sami, jak w ubiegłym roku.
Program filmowy: nowe i dawne komedie polskie i zagraniczne, polskie filmy przedpremierowe, filmy zagraniczne- nowe i dawne, przegląd filmów dokumentalnych.
Uczestnicy jak w latach poprzednich, przyjechali z całej Polski. Imprezę odwiedziło trzech reżyserów: Agnieszka Holland, Krzysztof Wojciechowski i Piotr Andrejew oraz czterech krytyków- Maria Kornatowska, Nina Sławińska, Adam Horoszczak i Andzrzej Lipiński.

 

 

IX IŃSKIE LATO FILMOWE 2-13 VIII 1982r.


Organizatorzy: Okręgowe Przedsiębiorstwo Rozpowszechniania Filmów w Szczecinie , Rada Okręgowa Socjalistycznego Związku Studentów  Polskich , DKF Inteligencji i Studentów „Kontrasty” w Szczecinie,Urząd Miasta i Gminy Ińsko
IX ILF włączone zostało do I Ińskiego Lata Kulturalnego, w ramach którego odbył się pokaz plastyków i fotografików oraz warsztaty muzyczne.  
Uczestnikami imprezy było 150 osób z dyskusyjnych klubów filmowych z całej Polski – głównie ze Szczecina oraz z grup fotograficznych, plastycznych i zespołów muzycznych, a jej gośćmi reżyserzy: Barbara Sass -Zdort, Ryszard Czekała i Józef Robakowski, dziennikarze filmowi- Bronisław  Puławski i Ireneusz Dembowski oraz Juliusz Burski- późniejszy przewodniczący Komitetu Kinematografii.
Program filmowy: przegląd komedii z bieżącego repertuaru kin, archiwalne komedie muzyczne,  przegląd francuskich filmów studyjnych, filmy polskie przeznaczone do kin studyjnych- fabularne i dokumentalne.
 

 

X IŃSKIE LATO FILMOWE 1-14 VIII 1983 r.


Odbyło się ono już po zniesieniu stanu wojennego – 22 VII  1983r. i wróciło do swego tradycyjnego kształtu, bowiem  pomysł połączenia tej imprezy z innymi formami kultury nie przyjął się.
Organizatorzy: Okręgowe Przedsiębiorstwo Rozpowszechniania Filmów w Szczecinie, ZW ZSMP w Szczecinie, Centrum Kultury Młodzieży „Słowianin” w Szczecinie, Urząd Miasta i Gminy Ińsko, DKF „Kontrast” w Szczecinie
Program filmowy: filmy polskie i zagraniczne przeznaczone głównie dla kin studyjnych,  przegląd współczesnej kinematografii węgierskiej, przegląd komedii z Filmoteki Narodowej z Peterem Selersem, przegląd komedii z bieżącego repertuaru, filmy młodych twórców Studia im. K. Irzykowskiego.
Gośćmi imprezy byli reżyserzy:  Jerzy Kawalerowicz, Sylwester Chęciński i Mieczysław Waśkowski, aktor- Franciszek Trzeciak, krytycy – Adam Horoszczak, Andrzej Lipiński i Leon Bukowiecki.

 

 

 

XI  IŃSKIE LATO FILMOWE 4-12 VIII 1984 r.


Organizatorzy pozostali ci sami co w poprzednim roku.
Program filmowy: panorama filmu polskiego- pokazy przedpremierowe
filmy studyjne, najlepsze komedie bieżącego sezonu, pokaz filmów animowanych Aleksandra Sroczyńskiego, pokaz filmów dokumentalnych Andrzeja Androchowicza
W imprezie uczestniczyło ok. 90 osób głównie z woj. szczecińskiego, a także z Gorzowa, Poznania, Łodzi, reprezentujących trzy nurty upowszechniania kultury filmowej: dyskusyjne kluby filmowe , akcję ZSMP „Z filmem na ty”  oraz ruch  studyjny. Gośćmi ILF 84 byli: reżyserzy- Grzegorz Królikiewicz, Wiesław Saniewski, Aleksander Sroczyński oraz krytycy filmowi i dziennikarze: Andrzej Lipiński , Jerzy Trunkwalter i Andrzej Androchowicz.  

 

 

XII IŃSKIE  LATO FILMOWE 3-11 VIII  1985r.


Organizatorzy jak w ubiegłym roku.
Program filmowy: przegląd filmów polskich- głównie przedpremierowych, przegląd filmów zagranicznych, przegląd filmów archiwalnych, przegląd komedii minionego sezonu, przegląd filmów oświatowych z WFO w Łodzi          
Uczestnikami ILF 1985 byli miłośnicy filmu głównie z woj. szczecińskiego, członkowie klubów  filmowych i grupy młodzieży z całej Polski.
W imprezie wzięli  udział reżyserzy: Jadwiga Żukowska, Grzegorz Królikiewicz, Jacek Koprowicz i Marek Koterski, z aktorów- Michał Bajor.

 

 

XIII IŃSKIE LATO FILMOWE 1-10 VIII 1986 r.


Wśród organizatorów nie zaszły zmiany.
Program filmowy: premierowe pokazy filmów polskich, cykl filmów węgierskich, najlepsze komedie sezonu – polskie i zagraniczne, przegląd komedii  J. Tatiego i P. Etaixa, pokaz filmów Dokumentalnych, autorski pokaz dokumentów Pawła Woldana
Gośćmi imprezy byli: reżyser Jan Kidawa-Błoński, aktor Ludwik Benoit, Tadeusz Paliński z Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi, dokumentalista Paweł Woldan oraz dziennikarze filmowi- Adam Horoszczak i Leon Bukowiecki.

 

 

XIV IŃSKIE LATO FILMOWE 1-8 VIII 1987r.


Przygotowali je ci sami organizatorzy, co poprzednie:
Okręgowe Przedsiębiorstwo Rozpowszechniania Filmów w Szczecinie, ZW ZSMP w Szczecinie przy współudziale Filmoteki Narodowej, Centrum Kultury Młodzieży „Słowianin” w Szczecinie, Urząd Miasta i Gminy Ińsko, DKF „Kontrast” w Szczecinie
 Program filmowy:przegląd komedii sezonu 1986-87, mały przegląd filmów polskich, oskarów dawnych blask, jawność w kinie radzieckim, przeboje sezonu Wytwórni Filmów Dokumentalnych, filmy Wytwórni Filmów Oświatowych
 

 

XV IŃSKIE LATO FILMOWE 4-14 VIII 1988r.


Organizatorzy bez zmian.
Program filmowy: dawne kino polskie- w 70 rocznicę odzyskania niepodległości, zestaw filmów dokumentalnych,  filmy polskie 1988 roku,  z archiwalnych półek , promocyjne pokazy filmów zagranicznych, komedie sezonu 1987/88, filmy Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi
Gośćmi ILF 1988 byli: Jadwiga Żukowska- dokumentalistka , Olaf Lubaszenko- aktor, Andrzej Werner, Adam Horoszczak – krytycy, Emilia Kabulak i Tadeusz Paliński- przedstawiciele WFO w Łodzi

 

 

 

XVI   IŃSKIE LATO FILMOWE 3-13 VIII 1989r.


Organizatorzy: ZW ZSMP w Szczecinie, Okręgowa Instytucja Rozpowszechniania Filmów w Szczecinie przy udziale Filmoteki Narodowej Urzędu Miasta i Gminy w Ińsku ,wśród organizatorów zabrakło DKF „Kontrasty” bowiem jego prezes Doland Paszkiewicz wyjechał za granicę
Program filmowy: przegląd komedii polskich i zagranicznych, przegląd polskich filmów fabularnych , w tym premierowych filmy  zagraniczne,  pokaz filmów nakręconych w Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi
Uczestnikami imprezy byli członkowie dkf-ów, aktywiści akcji „Z filmem na ty” ze Szczecina Poznania, Krakowa, Gorzowa, Łodzi, razem ok. 130 osób a jej gośćmi  byli : reżyserzy- Jacek Koprowicz, Zbigniew Rebzda, Zygmunt Skonieczny, aktorzy- Olgierd Łukaszewicz, Jana Svadova i Maria Probosz ,krytycy filmowi- Krzysztof Kreutzinger, Leon Bukowiecki,  Grzegorz Pieńkowski  z Filmoteki Narodowej oraz Emilia Kabulak i Tadeusz Paliński z WFO.

 

 

XVII IŃSKIE LATO FILMOWE 3-12VIII 1990r. 


Organizatorzy:DKF „Trans” w Szczecinie,współpraca: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ińsku, Filmoteka Narodowa w Warszawie,  Instytucja Filmowa- Dystrybucja Filmów  „Film- Art” w Szczecinie, Polska Federacja DKF w Warszawie                 
Program filmowy: komedie zagraniczne,  filmowe atrakcje i rozmaitości. Cechą charakterystyczną imprezy była mała ilość w programie polskich premier oraz brak wśród gości reżyserów  i aktorów, nie zawiedli krytycy filmowi: Adam Horoszczak, Leon Bukowiecki, Grzegorz Pieńkowski.

 

 

XVIII IŃSKIE LATO FILMOWE 3-14 VIII 1991r.


Główni organizatorzy jak w poprzednim roku: DKF „Trans” w Szczecinie.
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ińsku ,przy współpracy Filmoteki  Narodowej w Warszawie , Instytucja Filmowa- Dystrybucja Filmów  „Film- Art” w Szczecinie.
Program filmowy: pokazy najnowszych filmów polskich, pokazy nowych i dawnych filmów zagranicznych z Filmoteki Narodowej i innych instytucji filmowych, przegląd filmów dokumentalnych.
Goście festiwalu: reżyserzy- G. Królikiewicz, P. Szulkin, F. Falk, W. Wójcik, aktorzy- L. Zabawa, H. Dunowska, A. Żmijewski, K. Kolberger, dokumentaliści – M.Drygas, P. Woldan, krytycy – A. Horoszczak, L. Bukowiecki

 

 

XIX IŃSKIE LATO FILMOWE 31 VII- 9 VIII 1992r.


Organizatorzy: DKF „Kontrasty” w Szczecinie, Gminno-Miejski Ośrodek Kultury w Ińsku
Współpraca: Komitet Kinematografii w Warszawie, Fundacja Sztuki Filmowej w Warszawie, Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Filmoteka Narodowa w Warszawie, Instytucja Filmowej Dystrybucji Filmów „Film-Art.” W Szczecinie
Stargardzkie Centrum Kultury, Burmistrz oraz Urząd Gminy i Miasta Ińsko
Program filmowy: najnowsze filmy polskie, kino naszych sąsiadów, przegląd komedii, polskie filmy dokumentalne
Goście festiwalu: reżyserzy:  Jadwiga Żukowska, Grzegorz Królikiewicz, Jacek Bławut, Mirosław Bork, Maciej Drygas, Waldemar Krzystek, Paweł Woldan, Jacek Gąsiorowski, aktor- Wojciech Wysocki, operator - Stanisław Ślikowski, krytycy filmowi- Andrzej Werner, Leon Bukowiecki, przedstawiciele różnych instytucji Andrzej Fogler- dyr.  generalny  Stowarzyszenia Filmowców Polskich, Grzegorz Pieńkowski- Filmoteka Narodowa, Vita Żelakevicius - Muzeum  Kinematografii, Reihardt Rosecki- konsul  generalny RFN w Szczecinie

 

 

XX IŃSKIE LATO FILMOWE 30 VII- 08 VIII 1993r.


Organizatorzy: DKF „Kontrasty” w Szczecinie, Gmina i Miasto Ińsko.
Współpraca: Komitet Kinematografii w Warszawie, Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Filmoteka Narodowa w Warszawie, Stargardzkie Centrum Kultury.
Program filmowy: najnowsze filmy polskie, kino naszych sąsiadów, nowe propozycje dystrybutorów, filmy ze zbiorów Filmoteki Narodowej, filmy dla dzieci.
Spotkania z reżyserami: D. Tomaszpolskij (Ukraina), W. Różycka Zborowska, G. Królikiewicz, W. Saniewski
Spotkania z producentami filmów: Christine Hamer(Berlin) - „Obcy musi fruwać”, Józef Z. Piwkowski - “Szuler” z krytykami filmowymi, aktorami i prelegentami:
A. Werner, L. Bukowiecki, B. Sobczuk, G. Pieńkowski, A.Fogler, J. Koralewski
Zaproszeni przedstawiciele różnych instytucji: Istran Krastel - dyr. Węgierskiego Instytutu Kultury, Reinhardt Raesch- konsul generalny RFN Szczecinie, Zbigniew Pieczyński- kurator oświaty ze Szczecina.

 

 

XXI IŃSKIE LATO FILMOWE 29VII- 7VIII 1994r.


Organizatorzy: DKF „Kontrasty”  w Szczecinie, Gmina i Miasto Ińsko
Współpraca: Komitet  Kinematografii w Warszawie IFDF „Film- Art”  w Szczecinie, Filmoteka Narodowa, Stargardzkie Centrum Kultury
Program filmowy:najnowsze filmy polskie, filmy archiwalne z okazji 100-lecia kina, pokazy promocyjne polskich dystrybutorów, filmy naszych sąsiadów, cykl „Oczko, czyli parada oszustów”, pokazy dla dzieci
Na XXI ILF przyjechało wielu gości: Cezary Pazura „Psy 2- ostatnia krew”
Olaf Lubaszenko „Pamiętnik znaleziony w garbie”, Waldemar Krzystek  „Polska śmierć”, Maciej Kozłowski „Miasto prywatne”, Maciej Drygas „Stan nieważkości” – dokument.
Gość z Ukrainy Siergiej Łysenko przedstawił  swój film „Granica na kłódkę”. Prelekcje przed filmami wygłaszali: Andrzej Werner, Leon Bukowiecki, Grzegorz Pieńkowski, Adam Garbicz, Jerzy Koralewski.
Ireneusz Kojder był gospodarzem pokazu  filmów z cyklu „Na początku byli Francuzi” proponowanego przez Stowarzyszenie „Dom Francuski”  w Szczecinie. Grzegorz Królikiewicz przedstawiał swoje książki ze „Złotej serii” o twórcach i dziełach filmowych.
Do Ińska przybyli również m.in.: Jadwiga Żukowska – twórca dokumentów, Stanisław Śliskowski - operator, Jacek Bławut- reżyser i operator, Mateusz Werner - krytyk filmowy, Jacek Kondracki – dyr. Agencji Scenariuszowej, Andrzej Kawala - dyr. Lubuskiego Lata Filmowego.

 

 

XXII IŃSKIE LATO FILMOWE 28 VII - 6 VIII 1995r.


Organizatorzy ci sami co w ubiegłym roku poza Telewizją Polską S.A. – Oddział w Szczecinie i Filmoteką Narodową.
Program filmowy: nowe filmy polskie, kino naszych sąsiadów, pokazy promocyjne, zaprzyjaźnionych dystrybutorów, klasyka filmowa na 100-lecie kina.
Na XXII Ińskie Lato Filmowe przybyło wielu gości. Prelekcje przed filmami wygłaszali i prowadzili dyskusje po pokazach: Leon Bukowiecki, Grzegorz Pieńkowski, Adam Horoszczak, Andrzej Werner i Jerzy Koralewski. 

 

 

XXIII IŃSKIE LATO FILMOWE 28 VII - 11 VIII 1996r.


Organizatorzy: DKF  „Kontrasty” w Szczecinie, Gmina i Miasto Ińsko.
Współpraca: Ministerstwo Kultury i Sztuki Komitet Kinematografii, Państwowa Instytucja Filmowa  „Film-Art” Poznań-Szczecin, Stargardzkie Centrum Kultury.
Program filmowy: siedem filmów na 70-lecie Andrzeja Wajdy, najnowsze filmy polskie, ważne filmy dokumentalne, filmowe spotkania z lasem, nowe filmy naszych sąsiadów, pokazy promocyjne zaprzyjaźnionych dystrybutorów, przypominamy mistrzów kina japońskiego.
Spotkania związane z pokazem filmów polskich: Wiesław Saniewski, Antonina Choroszy, Christine Hamer, Robert Gliński, Ryszard Brylski, Artur Żmijewski.
Prelekcje przed filmami, czytanie listy dialogowej: Andrzej Werner, Leon Bukowiecki, Grzegorz Pieńkowski, Andrzej Fogler.
Inni goście: Jadwiga Żukowska, Maciej Drygas, Janusz Zaczyński-Polska Federacja DKF, Ireneusz  Kojder- Stowarzyszenie „Dom Francuski” – Szczecin, Andrzej Worobiew- Konsulat Federacji Rosyjskiej - Szczecin, Jindrich Jirasek- sekretarz ambasady czeskiej - Szczecin

 

 

IŃSKIE LATO FILMOWE 14-22 VIII 1998r.


Organizacją imprezy, na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy Ińsko, zajęło się specjalne biuro pod kierownictwem Marka Zagórskiego ze Szczecina. Przedtem kino „Morena” przeszło remont. Otrzymało nową instalację elektryczną i specjalistyczne okablowanie. Zapewniono też lepszą wentylację. W porównaniu do ubiegłego roku skrócono czas trwania imprezy i przeniesiono ją na drugą połowę sierpnia. Organizatorzy wydali skromny program, zawierający informacje o filmach i ich twórcach.
Program filmowy obejmował ok. 30 filmów - głównie zagranicznych, które w poprzednim roku weszły na ekrany.
Spotkania z ludźmi kina: projekcja filmu J. Kondratiuka „Złota runo” stała się pretekstem do goszczenia w Ińsku popularnej aktorki - Stanisławy Celińskiej. Spotkanie z widzami było bardzo udane, przeciągnęło się do późnych godzin wieczornych i zakończyło odśpiewaniem zabawnej piosenki (a cappella) przez panią Stanisławę. Po spotkaniu aktorka powiedziała: „Czuję się jak na innej planecie, tu w Ińsku. Powietrze, spokój, jezioro, serdeczność mieszkańców, jest zupełnie inaczej niż w domu w Warszawie”.
Imprezy, które towarzyszyły projekcjom filmowym na ILF-98: po otwarciu przeglądu odbył się piknik z muzyką na terenie letniska „Wisola”, na scenie przed kinem niemal codziennie odbywały się różne koncerty, część z nich prezentowała muzykę filmową, w czasie trwania imprezy  odbyły się dwie wystawy: starych fotosów i plakatu filmowego, Lżejszy charakter miały: wybory najładniejszej blondynki i zabawa plenerowa o nazwie „Złoto dla zuchwałych”. Całe rodziny bawiły się przed kinem „Morena” na odpowiedni przygotowanym festynie.

 

 

XXVI IŃSKIE LATO FILMOWE 8-15 VIII 1999r.       


I Festiwal Kina Ukraińskiego
Organizatorzy: DKF „Kontrasty” w Szczecinie,Miasto i Gmina Ińsko.
Współorganizatorzy: Państwowa Instytucja Filmowa „Film-Art” w Poznaniu, Fundacja im. Stefana Batorego w Warszawie,Marszałek Województwa  Zachodniopomorskiego, Starosta Powiatu Stargardzkiego,Stargardzkie Centrum Kultury,Związek Ukraińców w Polsce – Oddział w Ińsku, Stowarzyszenie Filmowców  Ukraińskich, Filmoteka Narodowa, Polska Federacja DKF .
Goście z Polski: Grzegorz Królikiewicz - reżyser, Magdalena Łazarkiewicz – reżyser, Andrzej Moś- reżyser, Stanisław Śliskowski- operator, Maciej Kozłowski - aktor, Krzysztof Siwczyk- aktor, Andrzej Werner – krytyk filmowy, Leon Bukowiecki- krytyk filmowy.
Nowym akcentem ińskich spotkań, które powróci łydo dawnego kształtu, był pierwszy w Polsce Festiwal Kina Ukraińskiego. Główny organizator Doland Paszkiewicz  z DKF „Kontrasty” w Szczecinie wykorzystał swe kontakty  z twórcami ukraińskimi  na innych przeglądach filmowych m.in. w Łagowie i zaprosił ich do Ińska. Jednym z powodów podjęcia tej decyzji był fakt, że w Ińsku mieszka liczna społeczność ukraińska.
Na XXVI Ińskie Lato Filmowe przyjechało ośmiu gości z Ukrainy, którzy przywieźli ze sobą filmy fabularne i dokumentalne. Oto oni: Oleg Bijma - reżyser, Wladimir Bordiuk- reżyser producent filmów Dokumentalnych, Walerij Ciferow- filmolog, tłumacz, Calina Czerniak- reżyser, aktorka, producent, Wasylij Dombrowski- reżyser, Arkadij Mikulski- reżyser, Jelena Petrowskaja- reżyser, Bogdan Wierżbicki- operato.
Program filmowy: nowe kino zagraniczne i polskie, Polskie filmy fabularne, Polskie filmy dokumentalne, Warner Bros Poland przedstawia, Pokaz specjalny dla dzieci, Filmoteka Narodowa przedstawia.

 

 

XXVII IŃSKIE LATO FILMOWE 6-15 VIII 2000r.


II Festiwal Kina Ukraińskiego
Organizatorzy: Urząd Gminy  i Miasta Ińsko, Dyskusyjny Klub Filmowy  Inteligencji i Studentów,  „Kontrasty” w Szczecinie.
Współpraca: Tomasz Woźniak - Towarzystwo Przyjaciół Świnoujścia, Kino Kosmos w Szczecinie.
Program filmowy: nowe  filmy polskie i poloniki,  filmy ukraińskie filmy naszych sąsiadów, filmoteka Narodowa przedstawia Dzieła ważne w rozwoju języka i gatunków sztuki filmowej w mijającym 100-leciu, pokazy specjalne dla mieszkańców i wczasowiczów Ińska.
Goście: Andrzej Goleniewski – dyrektor Agencji Promocji „Film Polski” , Veith Helmer- reżyser- Niemcy, Adam  Kamień-aktor, Andrzej Kawala- dyrektor Lubuskiego Lata Filmowego, Grzegorz Królikiewicz – reżyser, Waldemar Krzystek- reżyser,  Andrzej Moś-  reżyser,Walery Ogrodnikow- reżyser- Rosja, Dmytro Pawłyczko- ambasador Ukrainy w Polsce, Grzegorz Pieńkowski- Filmoteka Narodowa, Henryk Sawka- satyryk, grafik, Stefan Szlachtycz- reżyser,  Bolesław Sulik- członek Rady Nadzorczej TV,  Mateusz Werner- krytyk filmowy, Krzysztof Zanussi - reżyser.
Goście z Ukrainy: Ałła Sergijko – aktorka, Galina Czerniak – aktorka , Bohdan Wierżbicki- operator, Arkadij Mikulski- reżyser ,Wołodymir Bordiuk- reżyser,  Karina Wierżbicka – studentka KDJTM, Borys Szylenko- reżyser,
Walerij Cyferow- filmolog, tłumacz, Ilia Basienkow - student Wydziału Producentów Uniwersytetu Kultury w Kijowie.

 

 

XXVIII IŃSKIE LATO FILMOWE 28 VII - 5 VIII 2001r.


Organizatorzy: Gmina i Miasto Ińsko, Dyskusyjny Klub Filmowy Inteligencji i Studentów „Kontrasty” w Szczecinie.
Współpraca: Grzegorz Pieńkowski - Filmoteka Narodowa w Warszawie, Karolina Popiela- Gutek Film sp.z.o.o.  w Warszawie,Tomasz Wożniak- Towarzystwo Przyjaciół Świnoujścia.
Program filmowy: nowe filmy polskie, pokazy specjalne, zestaw nagrodzonych etiud studentów PWSFTViT  w Łodzi, filmy naszych sąsiadów, III Festiwal Kina Ukraińskiego, pokaz okolicznościowy, Filmoteka Narodowa przedstawia, pokazy specjalne dla mieszkańców Ińska i wczasowiczów.
Goście XXVIII ILF: Przybyli między innymi: Iga Cembrzyńska- aktorka, reżyser, Mariusz Front- reżyser, Adam Horoszczak- krytyk ,Andrzej Kawala- dyrektor Lubuskiego Lata Filmowego, Adam Leniec- aktor, Piotr Łazarkiewicz - reżyser, Krzysztof Magowski- reżyser, Mariusz Malec- reżyser, Wanda Mirowska- PWSFTViT w Łodzi, Grzegorz Pieńkowski- Filmoteka Narodowa,Henryk Sawka- satyryk, Karolina Sawka- aktorka,Wojciech Staroń- reżyser, Yuri Stułow- filmolog( Białoruś), Stefan Szlachtycz- reżyser, Stanisław Śliskowski- operator, Andrzej K. Urbański- filmowiec ze Szczecina ,Andrzej Werner- profesor, krytyk  filmowy, Mateusz Werner- krytyk filmowy, kierownik Działu Filmowego Instytutu A. Mickiewicza CMWK ,Przemysław Wojcieszek- reżyser, Robert Zimmerman- reżyser, Jadwiga Żukowska- reżyser.
Goście z Ukrainy: Olena Babij- Filmoteka Narodowa, Anastazja Bukowska- reżyser, Jarosław Łupij- reżyser, Arkadij Mikulski- reżyser, Oleg Prosychin- dziennikarz,  Michaił Ilczenko- scenograf, Ludmiła Zapolska- filmolog

 

 

XXIX Ińskie Lato Filmowe 27 VII - 4 VIII 2002r.


Organizatorzy: Gmina i Miasto Ińsko, Dyskusyjny Klub Filmowy Inteligencji i Studentów „Kontrasty”.
Biuro programowe:
Dyrektor  programowy ILF – Doland Paszkiewicz, Kierownik biura programowego –Karolina Popiela, Filmolog- Bohdan Kowalski,Sekretarz DKFIiS „Kontrasty” – Daniel Sosnowski
Biuro administracyjne: Katarzyna Włoczka, Maria Jarmoszko - Pożdał, Agnieszka Chałupnik, Kazimierz Dec.
Współpraca: Grzegorz Pieńkowski- Filmoteka Narodowa w Warszawie, Towarzystwo Przyjaciół Świnoujścia, Piotr Sowa, „Koros” sp. z.o.o. – sponsor, Tomasz Woźniak, „Sekret” s.j.- sponsor, Stowarzyszenie Przyjaciół Pomorza Zachodniego, Klub Szczeciński” w Warszawie- sponsor,
Program filmowy: nowe filmy polskie, ciekawe nagrodzone polski filmy krótkometrażowe, przegląd filmów Marka Koterskiego, Filmoteka Narodowa przedstawia, filmy naszych sąsiadów, festiwal kina ukraińskiego.
Goście imprezy: Jacek Bromski - reżyser, prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich, Andrzej Goleniewski- dyrektor IF „Film Polski” – Agencja Promocji, Adam Horoszczak- krytyk filmowy, Zenon Joffe- dawny szczecinianin i prezes  DKF „Kontrasty”(Holandia), Joanna Kopczyńska – producent, Marek Koterski- reżyser, dramaturg,  Mariusz Malec – reżyser, Stanisław  Manturzewski- reżyser, Jarosław Marszewski-  reżyser ks.prof. Jan Mazur, Cezary Pazura- aktor, Krzysztof Pieczyński –aktor, Grzegorz Pieńkowski- Filmoteka Narodowa, Marek Sokołowski- filmolog, Jurij Stułow- filmolog (Białoruś), Stefan Szlachtycz- reżyser, Janusz Trizno- dyrektor Wytwórni Filmów  Fabularnych we Wrocławiu, Andrzej Werner- krytyk filmowy, Wacław Wiszniowski- producent, Krzysztof Wojciechowski- reżyser, Anna Żurawska- była szczecinianka (Moskwa/Kijów).
Goście z Ukrainy: Olena Babij- filmolog, Wladimir Bordiuk-reżyser,
Anastazja Bukowska- reżyser,Filip Iljenko- aktor, Daniel Kopciuch- Departament Sztuki Filmowej, Ludmiła Zapolska,Oleg Zecenko-operator, Irina Zubawina- krytyk filmowy.

 

 

XXX  Ińskie Lato Filmowe 2 VIII -10 VIII 2003r.


Trzydzieste Ińskie Lato Filmowe miało szczególny charakter. Nie tylko ze względu na jubileusz imprezy ale przede wszystkim z uwagi na śmierć w kwietniu 2003r. jego głównego organizatora, długoletniego prezesa DKF „Kontrasty” w Szczecinie- Dolanda Paszkiewicza. Do końca swego życia w szczecińskim szpitalu przygotowywał program kolejnej, ważnej edycji filmowych spotkań w Ińsku.
Do organizatorów dołączyła się Anna Paszkiewicz- żona Dolanda, wspomagając ich w przygotowaniach do jubileuszu.
Organizatorzy: Gmina i Miasto Ińsko, Dyskusyjny Klub Filmowy Inteligencji i Studentów „Kontrasty” w Szczecinie.
Współpraca: Telewizja Polska SA w Warszawie- Barbara Krzepkowska, Filmoteka Narodowa w Warszawie- Grzegorz Pieńkowski ,Instytucja Filmowa „Film Polski”- Agencja Promocji- Andrzej Goleniewski , Kijów- Anna Żurawska, Ukraina - Olena Babij, Towarzystwo Przyjaciół Świnoujścia - Piotr Sowa, „Koros” sp.z o.o.; Tomasz Wożniak, „Sekret” s.j.
Program filmowy: polskie filmy fabularne - nowe i dawne, polskie dokumenty, Filmoteka Narodowa przedstawia,  kino naszych sąsiadów, kino ukraińskie, pokazy dla dzieci.
Goście: Jacek Bławut- reżyser, aktor, Jacek Bromski- reżyser, prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich ,Sylwester Chęciński- reżyser, Maciej Drygas- reżyser, Andrzej Fogler-krytyk filmowy, Andrzej Goleniowski- Dyrektor IF „Film Polski”, Agencja Promocji, Adam Horoszczak- krytyk filmowy, Adam Kamień- aktor, Andrzej Kawala- Dyrektor Lubuskiego Lata Filmowego, Aleksandra Kisio- aktorka, Grzegorz Królikiewicz- reżyser, Barbara Krzepkowska- TVP SA w Warszawie, Kinga Lewińska- reżyser,Andrzej Moś- reżyser, Leon Niemczyk – aktor, Grzegorz Pieńkowski - Filmoteka Narodowa, Marek Sokołowski- filmolog, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski   w Olsztynie, Stefan Szlachtycz- reżyser, Stanisław Śliskowski- operator, Janusz Trizno - Dyrektor Wytwórni Filmów Fabularnych we Wrocławiu, Leszek Wosiewicz- reżyser, Wojciech Wójcik – reżyser, Wojciech Wysocki- aktor,Krzysztof Zanussi- reżyser,  Vita Żelakeviciute- reżyser, Jadwiga Żukowska- reżyser.
Goście zagraniczni: Jurij Stułow- filmolog (Białoruś), Vadim Ilienko- reżyser (Ukraina), Olena Babij- filmolog (Ukraina), Ałła Siergiejko- aktorka (Ukraina).
Przed projekcją pierwszego filmu żona zmarłego Anna odsłoniła tablicę pamiątkową, poświęconą Dolandowi Paszkiewiczowi, która umieszczona została na zewnątrz kina „Morena”. Było to dzieło Mariana Preissa, plastyka ze Stargardu według wspólnego pomysłu Arkadiusz Gacparskiego, Bohdana Kowalskiego i Teresy Działoszewskiej Na poświeconej przez miejscowego księdza Czesława Fryskę płaskorzeźbie z popiersiem zmarłego widnieje napis, będący parafrazą słów  Bolesława Matuszewskiego- Polaka, pioniera kinematografii światowej: „Sztuka kina sprawia, że ożywają umarli i powracają nieobecni”.

 

 

XXXI Ińskie Lato Filmowe 31 VII – 8 VIII 2004r.


Panuje opinia, że w imprezach cyklicznych trudno organizuje się te pojubileuszowe. W przypadku ILF główne trudności spowodowane były jednak odejściem Dolanda Paszkiewicza. Urząd Gminy i Miasta Ińsko zaczął szukać nowego partnera i środków finansowych. Do organizacji Festiwalu włączył się  w ostatniej chwili Internetowy Serwis Filmowy Stopklatka z siedzibą w Szczecinie. O łączeniu tradycji z nowoczesnością i planach  na przyszłość wypowiedzieli się w katalogu imprezy Bohdan Kowalski- pomysłodawca przeglądu, jego długoletni  współorganizator i kronikarz oraz Przemek Lewandowski – nowy  dyrektor  artystyczny Festiwalu.
Organizatorzy: Gmina i Miasto Ińsko, Internetowy Serwis Filmowy Stopklatka.pl,
Program: Przemek Lewandowski- dyrektor  artystyczny ILF, Burmistrz GiM Ińsko Teresa Działoszewska - koordynator.
Współpraca: Barbara Krzeptowska - Telewizja Polska SA w Warszawie, Walerij Cyferow - pomoc prze organizacji  Przeglądu Kina Ukraińskiego, Leszek Czujewicz - lektor.
Program filmowy: pokazy przedpremierowe, nasze kino, obrazy Włoch, dokumenty świata ,obrazy współczesności- Kirsten Winter (Niemcy) Retrospektywa twórczości- filmy krótkometrażowe, podróże,najlepsze filmy 44. Krakowskiego Festiwalu  Filmowego ,kino naszych sąsiadów, sezon 2004 na luzie, europejskie szkoły filmowe, VI Przegląd Kina Ukraińskiego, ku pamięci,  bajki dla dzieci i młodzieży  ( filmy aktorskie i animowane).
Goście: Tomasz Burka- aktor, Walerij Cyferow- filmoznawca  i producent (Ukraina), Leszek Dawid- reżyser, Maciej Drygas- reżyser, Adam Horoszczak- krytyk filmowy, Ewa Kasprzyk- aktorka, Anna Kazejak- reżyser, Barbara Krzeptowska-  TVP-Agencja Filmowa, Monika Lastra- organizator Warszawskiego Przeglądu Światowego Dokumentu, Grzegorz Lipiec- reżyser,  Marta Ogrodzińska- reżyser, Anna Paszkiewicz, Oles Sanin- reżyser, Wojciech Siemion- aktor, Piotr Szczepański- reżyser, Stefan Szlachtycz- reżyser,
Andrzej Werner- krytyk filmowy, Lech W. Zacher- socjolog i futurysta, Bogusław Zmudziński- Dyrektor międzynarodowego Festiwalu Etiuda z Krakowa, dziennikarz i krytyk filmowy związany  z miesięcznikiem Kino oraz Tygodnikiem Powszechnym.

 

 

XXXII Ińskie Lato Filmowe 6 VIII – 14VIII 2005r.


Organizatorzy: Urząd Gminy i Miasta Ińsko, Internetowy Serwis Filmowy Stopklatka.pl, Stowarzyszenie  Ińskie Lato Filmowe.
Program: Przemek Lewandowski
Współpraca: Patrycja Paszt- Dyrektor Centrum Węgierskiego w Krakowie, Leszek Czujewicz- lektor, Grzegorz Pieńkowski- Filmoteka Narodowa, Rafał Górecki- kino plenerowe.
Program filmowy: pokazy przedpremierowe, panorama kina węgierskiego,
dokumenty świata- obrazy współczesności, najnowsze kino polskie, portrety, sezon 2004/2005, klasyka kina ukraińskiego,  motyw domu w twórczości filmowej, 50-lecie Filmoteki Narodowej, Europejskie Szkoły Filmowe, międzynarodowe festiwale prezentują, część I:Filmy nagrodzone i wyróżnione  w konkursie amatorskim,  część II: filmy nagrodzone i wyróżnione  w konkursie niezależnym, retrospektywa Juliana Antoniszczaka  1941-1987,filmy i bajki dla dzieci.
Goście: Greg Zgliński- reżyser, Maciej Cuske- reżyser, Maciej Adamek- reżyser,
Tomasz Szafrański- reżyser, Mikołaj Haremski- reżyser, Marta Ogrodzińska- reżyser, Ewa Kasprzyk- aktorka,  Gabriela Muskała- aktorka, Andrzej Werner- krytyk filmowy,  Roman Gutek-  właściciel „Gutek Film”, Dyrektor Festiwalu „Era- Nowe Horyzonty”, Bogusław Zmudziński-  dziennikarz, krytyk filmowy, dyrektor  Międzynarodowego Festiwalu „Etiuda” w Krakowie, Artur Liebhart- dyrektor  festiwalu  filmów  Dokumentalnych „Planet Doc Review”, Zbigniew Benedyktynowicz- antropolog, Instytut Sztuki PAN, redaktor naczelny czasopisma „Konkrety, Małgorzat Prokop- redaktor TVP Szczecin, Ireneusz Paczkowski- redaktor TVP Sczecin, Agnieszka Gomułka, Sabina Antoniszczak, Paweł Kula, Robert Piotrowicz, Anna Zaradny.
Poza ekranem: Na kilka miesięcy przed 32 ILF  w Książnicy Pomorskiej kilkanaście osób związanych z imprezą  powołało Stowarzyszenie Ińskie Lato Filmowe. Wtedy też dokonano wyboru władz.  Prezesem została  Teresa Działoszewska (Ińsko) , zastępcami – Bohdan  Kowalski (Stargard) i  Adam Bortnik (Szczecin), sekretarzem- Katarzyna Włoczka( Ińsko), skarbnikiem- Maryla Jarmoszko-  Pożdał (Ińsko).Na tegorocznej imprezie zacieśniły się związki z Poznaniem, z którego  miłośnicy filmu od lat przyjeżdżają  na Ińskie Lato Filmowe, m.in. Leszek Czujewicz, który przejął funkcję  lektora Festiwalu oraz Rafał Górecki- kierownika kina plenerowego.

 

 

XXXIII Ińskie Lato Filmowe 4- 13 VIII 2006r.


Organizatorzy: Stowarzyszenie Ińskie Lato Filmowe, Internetowy Serwis Filmowy Stopklatka.pl, Urząd Gminy  i Miasta Ińsko
Program: Przemek Lewandowski, biuro administracyjne: Katarzyna Włoczka, Maria  Jarmoszko-Pożdał, Patrycja Działoszewska, Kazimierz Dec, Antoni Kubić.
Współpraca przy organizacji: Barbara Krzepkowska- Telewizja Polska, Rafał Górecki- kino  plenerowe i obsługa kina „Pod wierzbami”, Grzegorz Pieńkowski – Filmoteka Narodowa, Leszek Czujewicz- lektor, Bohdan Kowalski, Andrzej Werner, Andrea Slovakova, Gordana Djurdjev, Bogusław Żmudziński,  Adam Bodnar, Bożena Kuszela, Beata Radziszewska, Gryfiński Dom Kultury.
Program filmowy: panorama kina czeskiego,  Jihlava Festiwal Echoes- przegląd najnowszych czeskich Filmów  Dokumentalnych, dokumenty świata- obrazy współczesności, dokumenty z Festiwalu Planete Doc Review, najnowsze kino polskie,  pokaz okazjonalny, hity 2005/2006, retrospektywa Elo Havetty – reżysera  słowackiego, retrospektywa Aleksandra Petrovica, filmy dokumentalne międzynarodowego projektu: Rosja- Polska „Nowe spojrzenie”  2005,retrospektywa  Priita Parna- reżysera Estonii, kino naszych sąsiadów, retrospektywa Filmów Źivko Nikolića- dokumentalisty z Czarnogóry, sezon 2005/2006, światowe  szkoły filmowe, niemiecka animacja- prezentacja Szkół, Festiwal Filmów Krótkometrażowych w Sienie, filmy i bajki dla dzieci.
Goście: Grażyna Błędzka-Kolska - aktorka, Barbara Białkowska- organizatorka Festiwalu w Sienie ,Andrzej Chyra- aktor, Monika Dryl- aktorka, Maciej Drygas- reżyser, dokumentalista, Gordana Djurdjew- Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko- Bałkańskiej , Anna Gajewska- aktorka, reżyserka , Renard Gilles- reżyser, Adam Horoszczak- krytyk filmowy, Ewa Kasprzyk- aktorka, Jan Jakub Kolski- reżyser, Michał Koterski- aktor, Barbara Krzepkowska- Telewizja Polska, Marek Klonowski- podróżnik, dokumentalista,Marcin Kurc- podróżnik, dokumentalista, Mariusz Saniternik- aktor ,Andrea Slovakaowa- organizatorka Festiwalu w Jihlavie , Marcin Ziębiński- reżyser, Andrzej Werner- krytyk filmowy ,Mateusz Werner- krytyk filmowy.

 

 

XXXIV Ińskie Lato Filmowe 3-12 VIII 2007r.


Organizatorzy: Stowarzyszenie Ińskie Lato Filmowe ,Urząd Gminy i Miasta Ińsko, Stopklatka Sp. Z o.o.
Program: Przemek Lewandowski.
Organizacja: Krzysztof Paluch, Przemek Lewandowski, Adam Bortnik, Bohan Kowalski, Barbara Pastuła, Beata Radziszewska, Bożena Kuszela, Katarzyna Włoczka, Beata Liwak, Zbyszek Paliwoda- operator, Adam Bodnar- operator.
Współpraca przy organizacji: Barbara Krzepkowska - Telewizja Polska,
Ewa Chrzanowska- Letnia Szkoła Filmowa SKS, Rafał Górecki - kino plenerowe i obsługa kina „Pod Wierzbami”, Renata Sukaityte- kino litewskie, Edyta Uhridkova- Słowacki Instytut Filmowy w Bratysławie, Patrycja Paszt - Centrum Węgierskie, Katarzyna Jankowska - Filmoteka Narodowa, Jerzy Dziewięcki- tłumaczenia, Dariusz Chmiel- kierowca, Leszek Czujewicz- lektor, Andrzej Werner- seminarium, Tomasz Tarnowski- projekt plakatu, Marek Przedmojski- akustyk, koncerty, Marek Kisio- scena, Katarzyna Spór, Anna Gisel, Agnieszka Wojtaszek, Kazimierz Dec, Gryfiński Dom Kultury.
Program filmowy: nowe kino polskie, dokumenty, Kino Europy Wschodniej, pokazy przedpremierowe, panorama kina litewskiego, filmy Andriusa Stonysa, retrospektywa Krzysztofa Znussiego, retrospektywa Juraja Jakubisko, przegląd Filmów Ermanno Olmiego, dokumenty świata- obrazy współczesności, europejskie szkoły filmowe, retrospektywa Jerzego Kuci, pokazy animacji z okazji 50 lat Pracowni Filmu Animowanego ASP w Krakowie, sezon 2006/2007, hity 2007, w świecie bajek i baśni- filmy dla dzieci  i młodzieży.
Goście: Krzysztof Zanussi- reżyser, Jerzy Kucia- reżyser, Maciej Drygas- reżyser, Łukasz Palkowski- reżyser, Sławomir Fabicki- reżyser, Piotr Szczepański- reżyser, Maciej Cuske- reżyser, Marek Zalewski- krytyk literacki, Andrzej Werner- krytyk filmowy, Marcin Kwaśny- aktor, Jan Stawarz- aktor, Ewa Kasprzyk- aktorka, Aleksandra Kisio- aktorka, Agnieszka Demczuk-  festiwal Watch Docs, Artur Liebhart- festiwal Planete Doc Review, Mariusz Kurc- podróżnik, Łukasz Wierzbicki- podróżnik, Maciej Moszczyński- podróżnik, Małgorzata Kwaśniewska – Stowarzyszenie Filmowców Polskich.
 

 

XXXV Ińskie Lato Filmowe 1-10.VIII.2008r.


Organizatorzy: Stowarzyszenie Ińskie Lato Filmowe, Urząd Gminy i Miasta Ińsko, Internetowy Serwis Filmowy Stopklatka.pl.
Program filmowy: najnowsze kino niemieckie, historia na ekranie - pokazy filmów historycznych, debata z udziałem krytyków oraz historyków z Polski oraz Niemiec, najnowsze kino Europy Wschodniej (nowe filmy z Węgier, Czech, Rosji itd.), najnowsze kino polskie (najnowsze polskie produkcje fabularne i dokumentalne, filmy krótkometrażowe i długometrażowe), filmy, które wzburzyły Ińskiem (w wyborze inicjatora imprezy Bohdana Kowalskiego) specjalny zestaw z okazji 35 lat imprezy, retrospektywy - m.in. Jacek Bławut, kamienie milowe kinematografii węgierskiej.
Bez ograniczeń - zestaw filmów niekonwencjonalnych w formie bądź kontrowersyjnych w treści, klasyka horroru (pokaz najgłośniejszych klasycznych filmów grozy), mix egzotyczny  - Azja, Afryka, Ameryka Łacińska (nietypowe kino z odległych zakątków świata),dokumenty świata - obrazy współczesności (filmy komentujące w odważny sposób aktualne i gorące trendy współczesności), zaprzyjaźnione festiwale w Ińsku (propozycje dwóch festiwali), sezon 2007/2008 - największe filmowe wydarzenia, hity 2008 - zestaw najnowszych komercyjnych przebojów (kino plenerowe),  w świecie bajek i baśni - dla dzieci i młodzieży.

 

 

 

XXXVI Ińskie Lato Filmowe 1-10.VIII. 2009 r.


36. edycja festiwalu Ińskie Lato Filmowe odbyła się w terminie 31 lipca - 9 sierpnia 2009. Podczas imprezy widzowie zobaczyli ok. 120 filmów. Projekcje po raz kolejny odbyły się w trzech miejscach: w kinie Morena, w Gabinecie Doktora Caligari (pomieszczenie w szkole podstawowej) oraz w kinie plenerowym przy Gospodarstwie Rybackim.
W ramowym programie 36. edycji znalazły się następujące cykle:
- Najnowsze kino polskie (przegląd najciekawszych polskie produkcje fabularne i dokumentalne, filmy krótkometrażowe i długometrażowe, spotkania z twórcami);
- Dokumenty świata-obrazy współczesności - filmy w odważny sposób komentujące gorące tematy współczesności;
- Panorama Kina Rosyjskiego;
- Pokazy przedpremierowe;
- Kino Naszych Sąsiadów (nowe filmy z Niemiec, Czech, Słowacji i Ukrainy);
- Retrospektywy trzech twórców filmowych;
- Bez ograniczeń - zestaw filmów niekonwencjonalnych w formie bądź kontrowersyjnych w  treści;
- Mix egzotyczny  - Azja, Afryka, Ameryka Łacińska (nowe, nietypowe kino z odległych  zakątków świata);
- Zaprzyjaźnione festiwale w Ińsku (m.in. 360 stopni - festiwal filmów o sportach ekstremalnych);
- Sezon 2007/2008 - największe filmowe wydarzenia;
- Filmy i bajki dla dzieci;
- Offowe odkrycia roku;
- Hity 2009

 

Goście festiwalu: Ewa Kasprzyk, Olgierd Łukaszewicz, reżyser filmu Ego -Krzysztof Jankowski który otrzymał nagrodę Offowego Filmu Roku, Piotr Jaworski – reżyser, David Adetayo Olusoga- reżyser.

          Historia Ińskiego Lata Filmowego opisana jest na podstawie książki p. Bohdana Kowalskiego pt: „Gdzie woda czysta... Ińskie Lato Filmowe 1973-2007". Autor książki to jeden z założycieli ILF, kronikarz który skrupulatnie opisywał co działo się podczas festiwali przez trzydzieści cztery lata.

                                                                                                                                                        autor tekstu- Agnieszka Wojtaszek