foto

Przyjęcia interesantów

dodano: 2017-11-13 14:36:13

Pracownicy Urzędu Gminy i Miasta Ińsko

przyjmują interesantów godzinach pracy

 poniedziałek  godz.  8:00  do 16:00

wtorek - czwartek godz. 7:30-15:30

piatek godz. 7:00 - 15:00 


 BURMISTRZ IŃSKA
PEŁNI DYŻUR DLA INTERESANTÓW
w sprawie skarg i wniosków
W KAŻDY 
PONIEDZIAŁEK
W GODZ. 15:00 - 16:00


Radca Prawny udzielać będzie nieodpłatnych porad

w dzień wyznaczony na obrady Rady Miejskiej w Ińsku.

Termin oraz godziny dyżuru podawane będą każdorazowo tydzień wcześniej.Mieszkańcy mogą umówić się z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Ińsku

w terminie po uprzednim zgłoszeniu tego faktu

w Biurze Rady Miejskiej w Ińsku lub pod numerem telefonu 91- 5621-022