foto

Zabytki

dodano: 2016-01-11 09:23:38

Kościół pw. św. Wojciecha i św. Huberta w Ciemniku

Świątynia, dawniej protestancka, zbudowana jest z muru pruskiego. Na frontowym szczycie ma niezbyt wysoką, ale mocną wieżę z dzwonem. Poświęcona została 1 listopada 1946 r. przez ks. K. Rudawskiego, proboszcza z Dobrzan. Od frontu ogrodzona jest parkanem z kamienia i drewnianych sztachet. W 1963 r. parafianie ufundowali drewniany krzyż przydrożny, który stoi na niewielkim wzniesieniu przed kościołem Przed Bożym Narodzeniem, p. Malicki przebudował nasadę ołtarza głównego i na miejsce protestanckiej ambony w środku ołtarza umieścił figurę św. Józefa. Następnie wykonano ogrodzenie wokół krzyża przydrożnego, zbudowano dwie bramy drewniane i zreperowano parkan przykościelny. W nocy z 1 na 2 sierpnia 1992 r., w wyniku burzy, ucierpiała wieża kościoła. Wskutek drgań wypadły dwie belki z konstrukcji ryglowej, a wraz z nimi dwie płaszczyzny cegieł wypełniające konstrukcję. Przystąpiono do remontu. W przeciągu miesiąca wieża została wyremontowana - pozostała część ryglowa została obita blachą, część wieży otynkowano, natomiast iglicę wieży pomalowano. W miesiącach letnich 1993 r. wymieniono pokrycie dachu. 22 sierpnia 1993 r. abp M. Przykucki poświęcił obraz św. Huberta - patrona myśliwych, ufundowany przez koło łowieckie -Knieja- ze Szczecina. W dniu 7 listopada 1993 r. odbyła się uroczystość odpustowa. Na zaproszenie koła łowieckiego przybył biskup pomocniczy ks. bp Marian B. Kruszyłowicz. W roku następnym, podczas uroczystości odpustowej, ks. abp M. Przykucki, dekretem z 5 listopada 1994 r., do istniejącego wezwania kościoła dodał wezwanie św. Huberta.


Kościół pw. św. Bartłomieja w Czertyniu

Świątynia zbudowana jest z cegły i kamienia. Stan kościoła jest bardzo dobry: wieża drewniana, oddzielona od świątyni, dźwiga 300-kilogramowy dzwon. Jest to świątynia protestancka, poświęcona 24 sierpnia 1947 r. przez ks. proboszcza z Dobrzan. W roku 1953 została pięknie odmalowana, ogrodzona jest z jednej strony parkanem z cegły i żelaza, a z drugiej zwykłymi sztachetami. W 1963 r. przebudowano ołtarz główny, w którym umieszczono, zakupiony z ofiar parafian, obraz Matki Bożej Częstochowskiej i naprawiono przypory. Na polecenie PPRM - Wydziału Architektury dokonano, w dniach 9-10 października 1966 r., rozbiórki zniszczonej dzwonnicy. Nową dzwonnicę zbudowano rok później. 3 listopada 1996 r. odbyła się wizyta kanoniczna ks. abpa M. Przykuckiego.

Kościół pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Ściennem

Jest to największa wieś w parafii. Świątynia zbudowana jest z muru pruskiego. Posiadała drewnianą wieżę, oddzieloną od kościoła i dźwigającą ciężki, 300-kilogramowy dzwon. Jak wszystkie kościoły parafii, tak i ten jest poewangelicki. Poświęcony został 2 października 1946 r. przez ks. Zygiela, proboszcza z Chociwla. W 1954 r. został gruntownie odmalowany i przemeblowany tak, że jest obecnie najpiękniejszym kościołem parafii. W 1963 r. naprawiono parkan i założono odgromnik. Ponadto przełożono dachówkę na kościele, co spowodowało ukaranie ówczesnego Proboszcza grzywną 3 tys. zł. przez Kolegium Karno - Administracyjne w Stargardzie (kwotę tę można było zamienić na 75 dni aresztu). Dziesięć lat później przebudowano ścianę, na której stoi ołtarz, zburzono mur pruski, a nową ścianę wybudowano z cegły. Następnie wyremontowano wieżę. Do wyposażenia zakupiono nowy kielich, dywan i chodnik. W 1977 r. położono nową, czerwoną dachówkę, nowe rynny i odmalowano cały kościół. Dnia 8 marca 1986 r. w wyniku pożaru spłonęła cała dzwonnica. Do dziś nie odbudowano jej. Z datą 3 listopada 1996 r. wiąże się wizytacja kanoniczna ks. abpa M. Przykuckiego. W maju 1998 r. przystąpiono do wymiany pokrycia dachu kościoła, z czym wiązała się również wymiana łat i wzmocnienie krokwi.