foto

Szlaki Turystyczne

dodano: 2016-01-11 09:05:14

Turystyka w Ińskim Parku Krajobrazowym

Iński Park Krajobrazowy ze względu na swe warunki naturalne, posiada doskonałe możliwości do organizowania różnych form wypoczynku a zwłaszcza turystyki kwalifikowanej. O atrakcyjności turystycznej Parku stanowią: urozmaicona rzeźba terenu, bogata flora i fauna,czyste jeziora i rzeki oraz mało zmienione środowisko. Szczególnym pięknem krajobrazu i wysokimi walorami przyrodniczymi wyróżniają się tereny i obiekty objęte ochroną w formie rezerwatów, użytków ekologicznych, zespołu przyrodniczo-krajobrazowego oraz zabytki kultury materialnej.

Na terenie Parku preferuje się uprawianie turystyki pieszej, rowerowej, konnej oraz wodnej. Na terenie Ińskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny utworzono cztery szlaki turystyczne przeznaczone zarówno do turystyki pieszej jak i rowerowej. Szlaki, poprowadzono przez najciekawsze rejony Parku w sąsiedztwie obiektów przyrodniczych i obiektów kultury materialnej.

Baza turystyczna (hotele, ośrodki wypoczynkowe i pobytowe) zlokalizowana jest głównie w ośrodkach miejskich na obrzeżu Parku oraz nad większymi jeziorami.

Szlaki turystyczne

SZLAK CZERWONY IM. HETMANA STEFANA CZARNECKIEGO

Przebieg szlaku: Stargard Szczeciński - Strachocin - Pęzino - Marianowo - Dobrzany - Recz.
Do ciekawszych punktów położonych w granicach Pojezierza Ińskiego należą:

SZADZKO - wieś w gminie Dobrzany. Do charakterystycznych obiektów zlokalizowanych w granicach wsi należą:

  • rozległe grodzisko pierścieniowate z okresu kultury łużyckiej, z doskonale zachowanymi wałami ziemnymi
  • ruiny kamienno-ceglanego kościoła z XV wieku, z kryptą grobową rodziny Dewitzów - książęcych administratorów zamku. Na placu przed kościołem znajduje się żeliwny pomnik - obelisk upamiętniający poległych w czasie I wojny światowej mieszkańców. Przy południowo wschodnim narożniku kościoła rośnie 700 letnia lipa św. Ottona - pomnik przyrody.
  • ruiny obronnego zamku nad jeziorem z dobrze czytelnymi bastionami, głębokimi fosami i wałami ziemnymi
  • dwór z XIX wieku
  • Wzgórze Czarownic (można dojść drogą z Szadzka na Ognicę)

DOBRZANY - miasto gminne położone w południowo - zachodniej części otuliny Ińskiego Parku Krajobrazowego. Do ciekawszych obiektów położonych w granicach miasta należą:

  • kościół pod wezwaniem św. Michała Archanioła, wzniesiony w latach 1782-1784 według projektu genialnego architekta pomorskiego z pochodzenia Francuza Dawida Gilly. W XIX wieku dobudowano do niego kwadratową wieżę.
  • wczesnośredniowieczne grodzisko pierścieniowate (we wschodniej części miasta) z podwójnym wałem ziemnym, datowane na IX-X w.
  • wczesnośredniowieczne (XI-XII w.) grodzisko w zachodniej części miasta
  • domy ryglowe w centrum miasta z XVII i XIX wieku
  • pomnik przyrody 600 letni dąb o obwodzie 600 cm i wysokości 27 m. (znajdujący się na trasie do Dolic, Bytowa niedaleko szkółek) tam też można zobaczyć stanowisko gatunków introdukownych choiny kanadyjskiej w domieszce z żywotnikiem olbrzymim i daglezją. Rosną tu również jedyne w Ińskim Parku Krajobrazowym tulipanowce.

BYTOWO - wieś położona w gminie Dobrzany, w południowej części otuliny Ińskiego Parku Krajobrazowego. Do ciekawszych obiektów zlokalizowanych w granicach wsi należą:

  • kościół wzniesiony w XVI-XVII wieku pod wezwaniem św. Wojciecha
  • cmentarzysko kurhanowe z okresu kultury łużyckiej
  • ruiny zabytkowego pałacu wraz z zabytkowym parkiem i rzadkimi okazami drzew

SZLAK NIEBIESKI POJEZIERZA IŃSKIEGO

Przebieg szlaku: Chociwel - Dłusko - Węgorzyno - Ińsko
Do ciekawszych punktów położonych na szlaku należą:

CHOCIWEL - miasto gminne w zachodniej części otuliny Ińskiego Parku Krajobrazowego, o średniowiecznym rodowodzie. Do obiektów architektonicznych i przyrodniczych miasta i gminy zasługujących na szczególną uwagę należą:

  • późnogotycki kościół parafialny pw. Matki Bożej Bolesnej
  • fragment murów obronnych
  • jezioro Woświn, największy akwen Pojezierza Ińskiego, o powierzchni około 810 ha.
  • jezioro Starzyc o powierzchni 59,2 ha, dla wędkarzy miejsce połowów wielu szlachetnych gatunków ryb

KAMIENNY MOST - wieś w gminne Chociwel, położona na granicy Ińskiego Parku Krajobrazowego oraz otuliny. Wsród obiektów przyrodniczych wsi zasługujących na szczególną uwagę wyróżniamy:

  • jeioro Kamienny Most o powierzchni około 58,1ha - porośnięte kożuchem roślinności bagiennej, która rozszerza swój zasięg i w przyszłości pokryje całe lustro wody. Dzięki temu procesowi podziwiać możemy porośnięte bujną roślinnością pływające wyspy. Zmieniają one swe położenie w zależności od kierunku i siły wiatru. Bogaty system korzeni umacnia oderwany pokład torfu i nie dopuszcza do jego rozpadu.
  • pomnik przyrody 300 - letnia sosna znajdująca się za cmentarzem
  • park dworski z aleją spacerową i wieloma potężnymi bukami oraz ciekawymi okazami dębów zwanych "halabardnikami" - jeden z nich ma obwód 5,7 m.

DŁUSKO - wieś położona w gminie Węgorzyno. Do ciekawszych obiektów zlokalizowanych we wsi i jej najbliższym sąsiedztwie należą:

  • ruiny kościoła z XVI wieku w Dłusku
  • cmentarz ewangelicki z przełomu XIX i XX wieku
  • jezioro Dłusko o powierzchni 57 ha
  • użytek ekologiczny Dłuskie Wzgórza - obejmujący wzgórza morenowe o pow. 23,00 ha z rozległym widokiem na tereny północnej części Parku i otuliny z szeroką rynną Jeziora Woświn.

WĘGORZYNO- miasto gminne w północno-wschodniej części otuliny Ińskiego Parku Krajobrazowego. Do ciekawszych obiektów architektonicznych i przyrodniczych należą:

  • kościół parafialny z końca VI wieku przebudowany XVIII wieku
  • jezioro Węgorzyno o powierzchni 73 ha

IŃSKO- miasto gminne położone w otulinie, przy wschodniej granicy Ińskiego Parku Krajobrazowego. Rodowód miasta wywodzi się ze średniowiecznej osady rybackiej. Corocznie w mieście odbywa się wakacyjny festiwal Ińskie Lato Filmowe. Do ciekawszych obiektów architektonicznych i przyrodniczych należą:

  • pozostałości średniowiecznych murów
  • domy o konstrukcji szkieletowej pochodzące z XIX w.
  • jezioro Ińsko o powierzchni 509 ha o przejrzystej wodzie i czystym jasnym dnie. Linia brzegowa jeziora jest nieregularna, silnie rozczłonkowana - 5 zatok (w tym Zatoka Południowazwana Linowską po odcięciu groblą stanowi oddzielny zbiornik. W północno - wschodniej części znajduje się rezerwat Wyspa Sołtyski. Wschodni brzeg jeziora to kamienista plaża z wieloma głazami narzutowymi.
  • Wyspa Sołtyski - rezerwat leśny powołany w celu ochrony kwaśnej buczyny niżowej z rzadko spotykanym starodrzewem bukowym. Wyspa posiada zróżnicowana rzeźbę terenu i urozmaiconą linię brzegową
  • Kamienna Buczyna rezerwat leśny położony w kierunku północno - wschodnim od miasta, powołany w celu ochrony wzgóza morenowego porośniętego buczyną niżową z panującym bukiem.

SZLAK ZIELONY - WZNIESIEŃ MORENY CZOŁOWEJ

Przebieg szlaku: Cieszyno Łobeskie - Głowacz - Ińsko - Dobrzany - Recz - Choszczno
Do ciekawszych punktów położonych w granicach Pojezierza Ińskiego należą:

CIESZYNO ŁOBESKIE- wieś sołecka, letniskowa nad jeziorem Woświn, w północnej części otuliny Ińskiego Parku Krajobrazowego. Do ciekawszych obiektów architektonicznych i przyrodniczych należą:

  • ryglowy kościół z XVIII w., przebudowany w XIX w.
  • park z XIX/XX w.

GŁOWACZ - rezerwat o powierzchni 78,70 ha, powołany w 1985 roku. Rezerwat stanowi najwyższe wzniesienie w wale moreny czołowej na terenie Pojezierza Ińskiego - Głwacz 180 m n.p.m., porośnięte urozmaiconymi zbiorowiskami roślinnymi przeważnie o charakterze naturalnym. U podnóża wzniesienia znajduje się torfowisko i zarośnięte zbiorniki wodne z ciekawą flora bagienną. Teren jest doskonałą ostoją zwierząt łownych saren, dzików i jeleni oraz miejscem lęgowym wielu rzadkich gatunków ptaków i płazów

IŃSKO - opisane powyżej na Szlaku Błękitnym Pojezierza Ińskiego

DOBRZANY - opisane powyżej na Szlaku Czerwonym - im. Hetmana Stefana Czarneckiego

SZLAK CZARNY - SZLAK NA GŁOWACZ

Odcinek dojścia na szczyt Głowacza od trasy szlaku zielonego Wzniesień Moreny Czołowej - wzniesienie Głowacz opisane powyżej.

W celu promocji walorów przyrodniczych Ińskiego Parku Krajobrazowego w miejscowości Studnica zlokalizowano ścieżkę przyrodniczą. Położona jest ona w bliskim sąsiedztwie projektowanego użytku ekologicznego Łąki Stadnickie oraz sąsiadującego z nimi zabytkowego parku podworskiego. Na trasie ścieżki ze specjalnie przygotowanej wieży można obserwować gatunki ptaków Pojezierza Ińskiego związane z obszarami wodno-błotnymi.

Opracowanie tekstu: DiIPK w Złocieńcu