foto

Działka pod usługi turystyki

dodano: 2020-09-08 15:16:02

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NR GEOD. 280/4

Działka pod usługi turystyki z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego i linią brzegową jeziora Ińsko!

Działka zlokalizowana w Ściennem. Dojazd do działki z drogi gminnej.

Media tj. woda, kanalizacja, prąd po wystąpieniu o warunki przyłączeniowe.

Więcej informacji w Urzędzie Gminy i Miasta Ińsko, tel. (91) 5623-025, e-mail: urzad@insko.pl

 

Lp.

 

 

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji oraz księgi wieczystej

 

Powierzchnia nieruchomości

 

Opis nieruchomości.

Uzbrojenie terenu

 

Przeznaczenie nieruchomości  w planie zagospodarowania przestrzennego

Termin rozpoczęcia i zakończenia budowy

 

Forma sprzedaży nieruchomości

 

Cena nieruchomości

(kwota netto)

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

obręb Ścienne, gmina Ińsko

działka numer geodezyjny 280/4

Numer księgi wieczystej –

SZ1T/00118079/3

Symbol użytków działki w ewidencji gruntów:

RV, RVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,0701 ha

 

 

 

 

Nieruchomość położona jest w miejscowości Ścienne. Dojazd do działki odbywa się z nieutwardzonej drogi gruntowej.

Konfiguracja terenu płaska
z nieznacznym pochyleniem w kierunku południowym Kształt działki regularny- foremny wielokąt.

Teren działki niezagospodarowany. Nieruchomość nie wyposażona w sieci technicznego uzbrojenia terenu.

Od strony południowej działka graniczy z jeziorem

 

 

 

Zgodnie z obowiązującym    planem zagospodarowania   przestrzennego działka położona jest na terenach oznaczonych symbolem:

3 Ut, US-

Teren zabudowy usługowej turystyki, teren sportu
i rekreacji, w miejscu wskazanym na rysunku planu dopuszcza się realizację zabudowy służącej wyłącznie turystyce wodnej (w odległości mniejszej niż 100 m od brzegu jeziora) nie więcej niż trzy budynki wolnostojące (np. hangary na sprzęt turystyczny, wypożyczalnia sprzętu wodnego)

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie dotyczy

 

 

 

 

 

 

Sprzedaż na własność

 

 

 

 

 

 

331.200,00 zł