foto

Działka pod działalność usługową

dodano: 2020-09-08 15:04:50

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NR GEOD. 193/10

Działka pod działalność usługową z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ińsko.

Działka zlokalizowana w Ińsku przy ul. Henryka Sienkiewicza z dostępem do przebudowanej Drogi Wojewódzkiej nr 151.

W pobliżu nieruchomości znajdują się duże firmy jak Pomeranian Timber i Gryfskand jak i działka, na której budowana jest stacja paliw wraz z myjnią samoobsługową.

Media tj. woda, kanalizacja, gaz, prąd i telekomunikacja w przyległych drogach.

Więcej informacji w Urzędzie Gminy i Miasta Ińsko, tel. (91) 5623-025, e-mail: urzad@insko.pl

Lp.

 

 

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji oraz księgi wieczystej

 

Powierzchnia nieruchomości

 

Opis nieruchomości.

Uzbrojenie terenu

 

Przeznaczenie nieruchomości  w planie zagospodarowania przestrzennego

Termin rozpoczęcia i zakończenia budowy

 

Forma sprzedaży nieruchomości

 

Cena nieruchomości

(kwota netto)

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

            obręb II miasta Ińsko

ul. Sienkiewicza

Działka nr geod. 193/10

Numer księgi wieczystej:

SZ1T/00126317/7

Symbol użytków działki w ewidencji gruntów:

RV

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5350 ha

 

 

 

 

Działka o regularnym kształcie. Konfiguracja terenu płaska.

Nieruchomość niewyposażona w sieci technicznego uzbrojenia terenu

 

 

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego działka 193/10 położona jest na terenach oznaczonych symbolem: 170 U

 

Zapis 170 U oznacza:

Teren zabudowy usługowej, dopuszcza się lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży do 1000 mdopuszcza się realizacje jednego mieszkania wbudowanego w obiekt usługowy lub wolnostojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego dla właściciela obiektu usługowego

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie dotyczy

 

 

 

 

 

 

Sprzedaż na własność

 

 

 

 

 

 

428.000,00 zł