foto

Zmiany w harmonogramie wywozu odpadów komunalnych.

dodano: 2019-10-07 14:08:16

Zmiany w październiku 2019

Uwaga!
Zmiany w harmonogramie wywozu odpadów komunalnych.
W miesiącu październiku na terenie miasta Ińsko odpady segregowane zbierane będą w piątki a nie jak jest w harmonogramie w soboty.