foto

Spotkanie informacyjne

dodano: 2017-03-20 09:22:40

ZAPRASZAMY ZAINTERESOWANYCH INWESTOWANIEM W TURYSTYKĘ

Dotacje dla przedsiębiorców wspierające rozwój turystyki w tym turystyki uzdrowiskowej.

Informacje o spotkaniu

FORMULARZ GŁOSZENIOWY - KLIKNIJ ABY POBRAĆ

W  dniu 30 marca 2017 r. zapraszamy przedsiębiorców do udziału w spotkaniu w zakresie wsparcia projektów dotyczących rozwoju turystyki w tym turystyki uzdrowiskowej.

 

Zgłoszenia

FORMULARZ GŁOSZENIOWY - KLIKNIJ ABY POBRAĆ

Zapisz się na najbliższe spotkanie, które odbędzie się 30 marca 2017 r. godzina 10:00 – 13:00. Fundusze Europejskie na rozwój infrastruktury turystycznej.

 

Miejsce spotkania: Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, ul. Lipiańska 4, 74-200 Pyrzyce.

 

Rejestracja za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, który należy przesłać na adres
e-mail Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Pyrzycach: lpi@pyrzyce.pl. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Kontakt z organizatorem: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pyrzycach
ul. Lipiańska 4, 74-200 Pyrzyce, tel.: 91 88 11 302, 91 88 11 303 e-mail: lpi@pyrzyce.pl

Dla kogo?

Spotkanie kierowane jest do przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem wsparcia
na realizację projektów w w/w zakresie. 

Uwaga!

W przypadku osób z niepełnosprawnością, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach i rodzaju niepełnosprawności. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę. 

Program spotkania

  • 10:00- 10:15 Rejestracja Uczestników
  • 10:15- 12:00 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego
  • Omówienie zasad konkursu z działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji.
  • 12:00 – 12:15 Przerwa
  • 12:15 – 13:00 sesja  pytań i odpowiedzi / konsultacje indywidualne

 

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Jednocześnie serdecznie zapraszamy do korzystania we wszystkie dni robocze z bezpłatnych usług Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, w ramach których oferujemy:

  • konsultacje telefoniczne, mailowe oraz w siedzibach punktów w zakresie znalezienia źródeł dofinansowania pomysłów,
  • pomocy beneficjentom Funduszy Europejskich w przy realizacji, rozliczaniu projektów,

publikacje dotyczące Funduszy Europejskich, udział w szkoleniach, warsztatach, spotkaniach informacyjnych.