foto

IX Spinningowy Turniej Trzech Miast

dodano: 2016-05-30 15:58:54

Zapraszamy wędkarzy do wzięcia udziału w turnieju

UWAGA NA JEZIORZE IŃSKO DOPUSZCZONE TYLKO SILNIKI ELEKTRYCZNE !!!

- 1 lipca 2017 r. Ińsko -  „TURNIEJ WIELKIEGO RAKA” , Organizator : Gmina Ińsko oraz Ińskie Centrum Rybactwa. Szczegółowe informacje na temat zawodów i zgłoszenia uczestników przyjmowane będą przez Urząd Gminy i Miasta

w godz. 7.00- 15.00, ul. Bohaterów Warszawy 38, 78-110 Ińsko,

e-mail mkupczynski@insko.pl

tel. 518 688 574

OPŁATA ZA ZAWODY do 23 czerwca 2017 – 60 zł

na konto 12 9375 1041 5507 4011 2000 0010 

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Kulturalnych Kadam, ul. Przybrzeżna 1, 73-140 Ińsko

po tym terminie opłata wynosi 80 zł

I. Postanowienia ogólne.

To już dziewiąta edycja „Spinningowego Turnieju Trzech Miast”, którego gospodarzami są  Czaplinek, Ińsko i Wałcz. Każda z imprez wchodzących w cykl turnieju stanowi osobne przedsięwzięcie, a w trakcie ich rozgrywania będą obowiązywać zasady łowienia i punktacji zgodnie z załącznikami i komunikatami, które będą publikowane przez organizatorów poszczególnych imprez.

Zdobywane w poszczególnych zawodach punkty, po podsumowaniu wyłonią zwycięzcę całego cyklu, który otrzyma tytuł „ Wielkiego Mistrza Zakonu Spinningowego” wraz z nagrodą główną, którą jest wyjazd studyjny do Brukseli wraz z osobą towarzyszącą, ufundowaną przez Profesora Bogusława Liberadzkiego V-ce Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.

 

II. Organizatorzy:

        

         -Gmina Czaplinek

         -Koło PZW w Czaplinku

         -Gmina Miejska Wałcz

         -Koło PZW Wałcz Miasto

         -Gmina Ińsko

         -Ińskie Centrum Rybactwa

 

III. Patronat medialny całego cyklu:

 

         - Wiadomości Wędkarskie

 

IV. Miejsce i terminy poszczególnych zawodów:

- 3 czerwca 2017r. – Czaplinek „Festiwal Wędkarski”    

- 1 lipca 2017r.- Ińsko „Turniej Wielkiego Raka”

- 9 września 2017r. – Wałcz „Drapieżnik Radunia”

Miejsca odbywania się zawodów określają komunikaty (regulaminy) stanowiące załączniki do niniejszego regulaminu.

 

V. Postanowienia ogólne:

1. Każde z zawodów wchodzących w cykl zawodów pod wspólna nazwą „Spinningowy Turniej Trzech Miast” stanowi osobne przedsięwzięcie, jednak zdobywane w nich punkty po podsumowaniu wyłonią zwycięzców całego cyklu oraz zdobywcę nagrody głównej. Nad całością „Spinningowego Turnieju Trzech Miast” patronat medialny obejmuje Redakcja „Wiadomości Wędkarskie”

2. Zawody rozgrywane są w klasyfikacji indywidualnej. Po podliczeniu wyników zawodów każdy z zawodników otrzymuje 1 punkt za zdobyte miejsce według zasady- I miejsce = 1 punkt, X miejsce = 10 punktów. Zawodnik, który nie złowił ryby w czasie zawodów otrzymuje tyle punktów , ilu zawodników zostało sklasyfikowanych w danych zawodach, plus 1 punkt. Taką samą liczbę punktów otrzymuje zawodnik, który nie stawił się na jedną z tur zawodów ( bez względu na przyczynę), a chciałby uczestniczyć w klasyfikacji ogólnej „ Spinningowego Turnieju Trzech Miast”.

3.Suma punktów zdobytych w klasyfikacji indywidualnej stanowi podstawę do wyłonienia zwycięzcy. W sytuacji , gdyby suma punktów pokrywała się w przypadku dwóch lub więcej zawodników, o pierwszeństwie zadecyduje większa waga ryby złowionej w ostatnich zawodach.

4. Załącznikiem do niniejszego regulaminu są komunikaty poszczególnych zawodów z Wałcza, Ińska i Czaplinka.

VI. Postanowienia dotyczące regulaminu wędkowania:

1. W zawodach z cyklu „Spinningowy Turniej Trzech Miast” mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, legitymujące się kartą wędkarską.

2. Zawody rozgrywane będą z łódek uczestników, które organizator dopuści do zawodów. Zapis ten nie dotyczy zawodów w Wałczu ( łowienie z brzegu)

3. Zawody odbywają się zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb. Używane w zawodach wędki, przynęty sztuczne muszą spełniać warunki określone w R.A.P.R. Ze sprzętu pomocniczego zabrania się używania osęki.

4. Organizatorzy dopuszczają do klasyfikacji następujące gatunki ryb drapieżnych : szczupak, sandacz, okoń i sum.

5. Czas trwania zawodów wynosi 5 godzin ( powinien być jednakowy we wszystkich zawodach organizowanych w cyklu „ Spinningowego Turnieju Trzech Miast”).

6. Obowiązują następujące sygnały:

- pierwszy sygnał – oznacza rozpoczęcie tury zawodów. Nie przewiduje się dodatkowego czasu na dopłynięcie na wybrane miejsce

- drugi sygnał – oznacza zakończenie zawodów

7. Zawodnicy łowią w wyznaczonym przez organizatora akwenie. Minimalne odległości pomiędzy łowiącymi zawodnikami powinny wynosić co najmniej 50 metrów  pomiędzy łodziami  ( za zgodą zainteresowanych zawodników odległość ta może zostać zmniejszona) oraz 25 metrów dla zawodów z brzegu.

8. Dopuszcza się wszelką pomoc osób postronnych ( np. przekazywanie informacji, wodowanie i załadunek łodzi) . Zawodnicy mogą udzielać sobie wszelkiej pomocy zgodnie z regulaminem.

9. Zawody rozgrywane są na martwej rybie.

10. Organizatorzy poszczególnych zawodów powinni zapewnić 5 sędziów + po jednym sędzim z miast partnerskich. W czasie odprawy należy podać sposób komunikowania się zawodników z sędziami np. numer telefonu sędziego.

11. Do obliczenia punktów przyjmuje się zasadę 1 gram – 1 punkt.

 

W zawodach decyduje waga ogólna złowionych ryb wymiarowych.

Wynik zawodnika stanowi suma punktów za złowione ryby.

 

Organizatorzy ustalają minimalne wymiary ryb dopuszczanych do klasyfikacji:

- szczupak – 50 cm

- sandacz – 50 cm

- sum – 70 cm

- okoń – 20 cm

 

12.W trakcie zawodów opiekun zawodnika lub jego trener ma prawo złożyć odwołanie do głównej komisji sędziowskiej w przypadku zastrzeżeń odnośnie decyzji sędziego kontrolnego, sprostowania pomyłki w trakcie mierzenia złowionych ryb, ma także prawo do złożenia wniosku o sprostowanie pomyłki w klasyfikacji stwierdzonej po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników, nie później niż 30 minut od czasu ogłoszenia nieoficjalnych wyników. Odwołania rozpatruje komisja sędziowska w porozumieniu z organizatorem zawodów.

13. Łodzie mogą być wyposażone w silniki o mocy do 10 km ( organizator ustala możliwość używania silników spalinowych lub elektrycznych) Zapis nie dotyczy zawodów w Wałczu.

VII. Zgłoszenia i opłaty zgodnie z komunikatami poszczególnych zawodów :

- 3 czerwca 2017 r. Czaplinek- „FESTIWAL WĘDKARSKI” , Organizator : Gmina Czaplinek i Koło PZW  w Czaplinku. Szczegółowe informacje na temat zawodów i zgłoszenia uczestników przyjmowane będą przez Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna w godz. 7.00-15.00 , ul. Rynek 1 , 78-550 Czaplinek,

tel. 0-94 3754790, e-mail lot@czaplinek.pl

 

OPŁATA ZA ZAWODY do 25 maj 2017  - 60 zł

na konto 65858110270412073720000001

opłata po tym terminie wynosi 80 zł

 

- 1 lipca 2017r. Ińsko -  „TURNIEJ WIELKIEGO RAKA” , Organizator : Miasto Ińsko oraz Ińskie Centrum Rybactwa. Szczegółowe informacje na temat zawodów i zgłoszenia uczestników przyjmowane będą przez Urząd Gminy i Miasta

w godz. 7.00- 15.00, ul. Bohaterów Warszawy 38, 78-110 Ińsko,

e-mail mkupczynski@insko.pl

 

OPŁATA ZA ZAWODY do 23 czerwca 2016 – 60 zł

na konto 12 9375 1041 5007 4011 2000 0010

po tym terminie opłata wynosi 80 zł

 

- 9 września 2017 r. Wałcz „Drapieżnik Radunia”, Organizator : Miasto Wałcz i Koło PZW Wałcz Miasto. Szczegółowe informacje na temat zawodów i zgłoszenia uczestników przyjmowane będą przez Koło PZW Wałcz Miasto,

w godz. 8.00 – 18,00, ul. Orla 6, 78-600 Wałcz, tel. 691 769 025,

e-mail domwedkarza@wp.pl

OPŁATA ZA ZAWODY do 30 sierpnia 20167-  60 zł

na konto 31132013512213061520000021

po tym terminie opłata wynosi 80 zł

Zwycięzcy i zdobywcy tytułu „ WIELKIEGO MISTRZA ZAKONU SPINNINGOWEGO” zwolnieni są z opłat startowych.

VIII. Zawodnik może zostać zdyskwalifikowany między innymi za :

1. Wcześniejsze rozpoczęcie zawodów lub kontynuowanie łowienia po ich zakończeniu.

2. Nie zdanie kart startowej komisji sędziowskiej w określonym terminie.

3. Łowienie podczas przemieszczania się łodzi na nowe stanowisko, tzw. „trolling”

4. Nieprzestrzeganie regulaminu zawodów i ustaleń podjętych podczas odprawy technicznej

5. Łowienie w innym niż wyznaczonym w odprawie sektorze

6. Stawienie się na zawody w niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub używanie środków zmniejszających tę dyspozycję w czasie trwania zawodów.

7. Za niesportowe i nieetyczne zachowanie się zawodnika w stosunku do organizatora, sędziego czy innych zawodników ( po jednorazowym zwróceniu uwagi przez sędziego)

8. Używanie osęki do „lądowania” ryb.

IX. Postanowienia końcowe

Każdy uczestnik zawodów obligatoryjnie musi być wyposażony w sprzęt zapewniający bezpieczeństwo na wodzie ( kamizelka asekuracyjna, ratunkowa, koło)

NAGRODY:

SPRZĘT WĘDKARSKI, ROWERY TURYSTYCZNE, SILNIKI ELEKTRYCZNE DO ŁODZI, PUCHARY  itp.